ZZ

Zdeněk Záhora

O B J E D N Á V K A

Zelená kniha s bílým kruhem


OBJEDNAT TUTO KNIHU

nebo

OBJEDNAT BALÍK
cena: 700 CZK

balík obsahuje všechny tři ZZ knihy: Datapoušť, Zelená kniha s bílým kruhem, Po lidech a strojích; v papírové podobě