ZZ

Zdeněk Záhora

K N I H Y

Datapoušť

- 2017 -
fantaskní sci-fi příběh o zániku datapouště

Zelená kniha s bílým kruhem

- 2015 -
sbírka příběhů

Po lidech a strojích

- 2014 -
explorativní post apo sci-fi novela